11 zespołów w 2013 roku – koniec HRT

Karol z CyrkF1

2 grudnia 2012