20 wyścigów w sezonie to maksimum

Karol z CyrkF1

5 lutego 2013