Abu Zabi zostaje w F1 na wiele lat

Karol z CyrkF1

20 listopada 2014