Aerodynamika w 2014 roku jak w 2012

Karol z CyrkF1

5 grudnia 2012