Alonso stawia Ferrari zaporowe warunki

Karol z CyrkF1

6 sierpnia 2014