Andretti powinien celować w wejście do F1 w 2026 roku

Karol z CyrkF1

20 grudnia 2022