Argentyna rozpoczęła starania o powrót F1

Karol z CyrkF1

28 stycznia 2016