Aston Martin rozwija się i ma ambitne plany

Karol z CyrkF1

24 czerwca 2021