Bernie chciał przejąć tenis…

Karol z CyrkF1

28 marca 2013