Bernie Ecclestone oficjalnie uniewinniony

Karol z CyrkF1

13 sierpnia 2014