Bernie: Katar nie może po prostu kupić wyścigu F1

Karol z CyrkF1

12 grudnia 2014