Bernie o problemach małych zespołów i trzecich bolidach

Karol z CyrkF1

1 listopada 2014