Bernie wykluczył powrót GP Francji

Karol z CyrkF1

27 maja 2014