Boullier: Honda nie jest jeszcze w pełni gotowa

Karol z CyrkF1

9 marca 2016