Charakterystyka toru Miami International Autodrome

Karol z CyrkF1

5 maja 2022