Charakterystyka toru Sochi Autodrom w Rosji

Karol z CyrkF1

22 września 2021