Charakterystyka toru Suzuka w Japonii

Karol z CyrkF1

4 października 2022