Charakterystyka toru Suzuka w Japonii

Karol z CyrkF1

21 września 2023