Co ostatnie decyzje oznaczają dla przyszłości F1?

Karol z CyrkF1

22 marca 2020