Co z nowymi regulacjami technicznymi?

Karol z CyrkF1

18 stycznia 2016