CVC sprzeda, czy nie sprzeda F1?

Karol z CyrkF1

24 lipca 2015