Czy Ferrari musiało zrobić kroki w tył?

Karol z CyrkF1

26 maja 2018