Czy Mercedes włączy się do walki o tytuły?

Karol z CyrkF1

30 czerwca 2013