Dlaczego nie ma poprawy czasów?

Karol z CyrkF1

3 marca 2016