ECU, czyli elektroniczny moduł sterujący samochodu F1

Karol z CyrkF1

12 lutego 2018