F1 zaczyna intensywnie poszukiwać sponsorów

Karol z CyrkF1

20 kwietnia 2017