Falowanie bolidów na prostych problemem na testach

Karol z CyrkF1

24 lutego 2022