Ferrari ma wszystko, aby wrócić na szczyt w 2022 roku

Karol z CyrkF1

1 listopada 2021