Ferrari musi wreszcie zwolnić Massę!

Karol z CyrkF1

8 lipca 2013