Ferrari otworzyło tunel aerodynamiczny

Karol z CyrkF1

6 listopada 2013