Ferrari poświęci sezon 2015 na odbudowę

Karol z CyrkF1

23 grudnia 2014