Ferrari rozstało się z szefem działu silnikowego

Karol z CyrkF1

6 lipca 2017