Ferrari rozstało się z szefem działu silnikowego

Karol

6 lipca 2017