Ferrari zaprezentowało bolid na sezon 2020

Karol z CyrkF1

11 lutego 2020