Ferrari zwiększyło budżet o 100 mln euro

Karol z CyrkF1

28 marca 2015