FIA dała zielone światło dla toru w Soczi

Karol z CyrkF1

19 sierpnia 2014