FIA planuje nowe testy elastyczności

Karol z CyrkF1

8 kwietnia 2017