FIA wprowadza ograniczenia w komunikacji radiowej

Karol z CyrkF1

9 września 2014