FIA zatwierdziła szereg zmian w F1

Karol z CyrkF1

1 października 2015