FIA zmienia regulamin dotyczący silników – Prima Aprilis

Karol z CyrkF1

1 kwietnia 2016