Gasly, Sainz, a może ktoś trzeci?

Karol z CyrkF1

7 sierpnia 2018