Geneza problemów i najbliższa przyszłość Hondy w F1

Karol z CyrkF1

7 maja 2017