GP Azerbejdżanu 2017 z wyraźnym wzrostem frekwencji

Karol z CyrkF1

1 lipca 2017