GP Azerbejdżanu zostaje w F1 do 2023 roku

Karol z CyrkF1

5 lutego 2019