GP Belgii wciąż przynosi straty

Karol z CyrkF1

10 października 2013