GP Belgii wciąż przynosi straty

Karol

10 października 2013