GP Belgii zostaje w F1 do 2021 roku

Karol

16 czerwca 2018