GP Chin zostaje w F1 do 2020 roku

Karol z CyrkF1

29 września 2017