GP Indii wciąż może powrócić do F1

Karol z CyrkF1

24 marca 2014