GP Kanady zostaje w F1 do 2024 roku

Karol z CyrkF1

7 czerwca 2014