Grosjean lepszej okazji może już nie mieć

Karol z CyrkF1

27 lipca 2013