Haas jeszcze bardziej zacieśnia współpracę z Ferrari

Karol z CyrkF1

12 grudnia 2020