Hamilton pomylił zespoły podczas pit-stopu

Karol z CyrkF1

24 marca 2013